Advocaciones de la Virgen en un códice del siglo XII

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 21
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
1
Pàg final: 
34
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_21_1.pdf