Les Cabanelles

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 12
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
161
Pàg final: 
163
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_12_161.pdf