La ceca visigoda de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 16.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
45
Pàg final: 
56
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_16_1_45.pdf