El cicle concepcionista de la Seu de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 11.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
169
Pàg final: 
178
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_11_1_169.pdf