El Concili de Nicea en la província eclesiàstica Tarraconense

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
553
Pàg final: 
592
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_2_553.pdf