De dono linguarum in N.T.

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 3
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
67
Pàg final: 
90
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_3_67.pdf