Dues noves testimoniances sobre el doctor il·luminat

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 12
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
177
Pàg final: 
189
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_12_177.pdf