Escultura de la época hispano-visigoda en Gerona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 23
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
1
Pàg final: 
13
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_23_1.pdf