L' "ars predicandi" de Francesc Eiximenis

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 12
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
301
Pàg final: 
340
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_12_301.pdf