Le Concile de Nicée dans la littérature copte

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
219
Pàg final: 
225
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_2_219.pdf