L'edició catalana del Nou Testament

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
21
Pàg final: 
36
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_1_21.pdf