Memoria de las actividades de balmesiana durante el quinquenio 1958-1963

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 35
Pàg inicial: 
333
Pàg final: 
337
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_35_333.pdf