Nota bibliográfica. La liturgia en el Languedoc de los siglos IX-XIV

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 55-56
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
317
Pàg final: 
323
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_55_56_317.pdf