Nous documents per a la biografia d'Arnau de Vilanova

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 11.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
85
Pàg final: 
127
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_11_1_85.pdf