La patria y la familia de Arnau de Vilanova

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 20
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
75
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_20_5.pdf