Relacions de l'Església i Catalunya en la segona meitat de l'Edat Mitjana

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
295
Pàg final: 
300
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_1_295.pdf