De symbolis in romana liturgia adhibitis

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
461
Pàg final: 
479
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_2_461.pdf