La théologie de la Trinité chez saint Irénée

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
89
Pàg final: 
148
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_2_89.pdf