Un tratado inédito de Joaquín de Fiore: "De vita sancti Benedicti et de officio divino secundum eius doctrinam"

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 24.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
33
Pàg final: 
122
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_24_1_33.pdf