Apóstoles de la devoción rosariana antes de Lepanto en Cataluña

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
245
Pàg final: 
254
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_228_245.pdf