Aproximació als contiguts bibliografics de les antigues biblioteques dels caputxins de Catalunya i Mallorca

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 81
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
81
Pàg final: 
168
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_81_81.pdf