De arqueologia cristiana: I. Inscripció filocaliana falsificada. II. Inscripcions de la necròpolis romano-cristiana de Tarragona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 4
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
261
Pàg final: 
270
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_4_261.pdf