Bibliografia d'Història de l'Església als Països Catalans

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 83
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
935
Pàg final: 
956
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_83_935.pdf