Bibliografia d’història de l’església als Països Catalans (2012-2013)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 87
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
1 001
Pàg final: 
1 028
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_87_1001.pdf