Bibliografia d'Història de l'Església als Països Catalans (2015-2016)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 89
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
813
Pàg final: 
834
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_89_813.pdf