Bibliografia d'Història de l'Església als Països Catalans (2015-2017)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 90
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
663
Pàg final: 
688
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_90_663.pdf