Bibliografia d'Història de l'Església d'àmbit català

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 80
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
687
Pàg final: 
712
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_80_687.pdf