Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. I

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 4
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
427
Pàg final: 
518
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_4_427.pdf