La carta de franquícia de Preixana (l'Urgell) atorgada pel monestir de Vallbona (11 d'agost de 1228)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
757
Pàg final: 
783
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_71_757.pdf