Catalunya i la devoció al Sagrat Cor. Els orígens i els principals propagadors (1736-1936)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 80
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
121
Pàg final: 
140
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_80_121.pdf