De contritionismo et attritionismo in scholis usque ad tempus Sancti Thomae traditio

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 4
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
183
Pàg final: 
202
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_4_183.pdf