La corona d'Aragó i el començament de les anualitats papals

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 8
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
87
Pàg final: 
92
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_8_87.pdf