Criteris d'interperetació del magisteri eclesiàstic

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 42
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
81
Pàg final: 
109
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_42_81.pdf