Un esbós d'història del Concili d'Efès

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 7
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
3
Pàg final: 
55
Idioma: 
Paraules clau: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_7_3.pdf