Ignaciana

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 25.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
174
Pàg final: 
182
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_25_1_174.pdf