III Congrés Litúrgic de Montserrat

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 68
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
425
Pàg final: 
428
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_68_425.pdf