Els inicis d'un ambiciós projecte: el buidatge sistemàtic de dades referents a jueus en sèries documentals de l'Arxiu Capitular de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
403
Pàg final: 
432
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_71_403.pdf