La Inquisición en Valencia

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 12
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
395
Pàg final: 
414
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_12_395.pdf