Les institucions i organització de l'església catalana

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
181
Pàg final: 
195
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_179.pdf