El llibre de gramàtica a la Barcelona del segle XIV segons els documents dels protocols notarials

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
359
Pàg final: 
378
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_71_359.pdf