Els manuscrits d'autors catalans medievals servats a la Biblioteca Nacional Torinesa

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 9
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
253
Pàg final: 
273
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_9_253.pdf