Notes criticobibliogràfiques. República, Guerra Civil i persecució religiosa a Espanya. Tres estudis i dos autors: Vicente Cárcel Ortí i Hilari Raguer i Suñer

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 87
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
939
Pàg final: 
978
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_87_939.pdf