Notes i documents sobre construcció de retaules en l'Alt pais d'Urgell

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 12
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
463
Pàg final: 
489
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_12_463.pdf