Notícia de la "milícia angélica" o "cofradia del cíngulo del Angélico doctor Santo Thomas de Aquino

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
487
Pàg final: 
498
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_2_487.pdf