La observancia casinense en Cataluña (1435-1523)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 61-62
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
333
Pàg final: 
360
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_61_62_333.pdf