La primera versió original del poema llatí "In bolscevikum hodiernum" del doctor Josep Fonts i Surinyach (1877-1930)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 86
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
231
Pàg final: 
246
Idioma: 
Paraules clau: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_86_231.pdf