Prolegómenos a la edición crítica del antikeimenon de Julián de Toledo

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 42
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
111
Pàg final: 
142
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_42_111.pdf