La reacció del clergat i dels seglars als decrets de la Santa Seu (1928-1929) sobre la "Qüestió catalana"

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 88
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
266
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_88_5.pdf