Recensions Bibliogràfiques

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 14
Pàg inicial: 
217
Pàg final: 
235
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_14_217.pdf