Santa Maria de Ciutat Freta

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 37. Miscel·lània d'estudis dedicats a Barcelona Arxidiòcesi
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
361
Pàg final: 
364
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_37_365.pdf